Hasiči Třemošnice

PF 2018

Vánoční fotbalový turnaj – 2017V sobotu 30. 12. 2017 od 8h se uskuteční tradiční každoroční fotbalový turnaj ve školní tělocvičně. Maximální počet družstev je 12. Přihlášky přijímá: Martin Tamchyna 774 661 783. Soupis průběžně přihlášených družstev bude doplňován.

Přihlášená družstva:

1. Hasiči Třemošnice
2. Létající slepice (Oswald Jan)
3. xxxx (Starý Josef)
4. FC Jaggerteam
5. Slámožrouti Morašice
6. Play for fans (Zdeněk Forst)
7. Galacticos (Lebduška Marek)
8. Mlaďasové z Vrdů (Dominik Růžička)
9. Podhradí (Šindelář)
10. FC Škvárák
11. Sokol Žlebské Chvalovice (Jakub Žďánský)(aktualizace k 27.12.)
.

Hasičské soustředění ve Zbýšově – 2017

Tak jako každý rok se naše hasičská rodinka se „svými dětmi“ tradičně vypravila do zbýšovského kempu, kde jsme strávili báječný srpnový týden plný her, zážitků a zábavy. Pro letošní rok jsme se zaměřili především na týmovou spolupráci dětí a posílení jejich fyzické kondice. Aktivita dětí byla rozmanitá, hráli jsme různé hry a sportovali (Carcassonne, Pašerák, štafety, běh, střílení ze vzduchovky, šipky, stolní tenis, balonková přehazovaná, šipkovaná s vědomostními otázkami, jízda na raftu či pohádkohraní). Ani letos nechyběla „pravá“ lukostřelba a jízda na koni i v kočáře. Dále jsme si pro děti připravili dva výlety. Jeden celodenní do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou, který si děti náležitě užily a druhý výlet jsme měli na chotusickém letišti, kde jsme nejen viděli startovat a přisávat stíhačky, ale také jsme navštívili tamní hasičskou zbrojnici. Asi největším dobrodružstvím pro děti byla předem připravovaná noční bojovka, kterou jsme uspořádali společně s SDH Kněžice. Za to jim moc děkujeme. Počasí nám vcelku přálo, i když hřejivého sluníčka jsme se dočkali až v závěru týdne. I přesto jsme si letošní soustředění všichni moc užili a děti odjížděly domů šťastné, spokojené a usměvavé. A to je pro nás vedoucí ta největší pocta a pochvala. A proto bych chtěla na úplný závěr poděkovat právě jim, lidem, kteří věnovali dětem to nejcenější – svůj volný čas. Velké díky patří vedoucímu tábora Radimu Vašíčkovi a jeho spolupracovníkům: Vlastě Vašíčkové, Jitce a Pavlu Stříškovým, Denise Vrzáčkové, Zděňkovi Forštovi a Leoně Zadinové.

Za SDH Třemošnice, jednatelka sboru
Bc. Jitka Stříšková

Soutěž – O pohár starosty města Třemošnice

Sbor dobrovolných hasičů Třemošnice si Vás dovoluje pozvat na 21. ročník
soutěže v požárním sportu „O POHÁR STAROSTY MĚSTA TŘEMOŠNIICE“ v sobotu 6. května 2017 na stadionu Třemošnice od 13.00 h.
Prezence 12.30 – 13.00 h, nástup družstev – 13.00 h.
Plakát soutěže v PS 2017

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 2017


Dne 6. ledna 2017 se v prostorách školní jídelny uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru Třemošnice. Za OSH Chrudim za námi přijela naše patronka Hana Stará, za město Třemošnice nás navštívil pan starosta Ing. Miroslav Bubeník, za okrsek Ronov nad Doubravou starosta sboru Josef Labuť st., velitel sboru Karel Kouba, Josef Zajíc a David Zumr, za SDH Běstvina starosta Jiří Kutílek s velitelem Radkem Schnebergerem a pozvání přijali i hosté ze Závratce – pan Miroslav Vyšata a David Šmíd. Ze 44 dospělých členů se dostavilo 30 usnášeníschopných, a tak nic nebránilo k řádnému průběhu valné hromady. Průběh výroční schůze probíhal dle stanoveného programu, zúčastnění byli obeznámeni se zprávami o činnosti sboru za uplynulý rok 2016 (Bc. Jitka Stříšková), včetně zprávy o hospodaření (Jaroslav Horák), zprávy vedoucího mládeže, vedoucího družstva a velitele (Radim Vašíček) a zprávy starosty sboru (Martin Tamchyna). Do svých řad jsme přijali dva nové členy – Milana Kutílka a Jakuba Malého. Po odsouhlasení závěrečného usnesení a plánu práce na rok 2017 se začala předávat vyznamenání – Čestná uznání SDH Třemošnice (Mgr. Jindra Holeková, Dis. a Vlasta Vašíčková), Čestná uznání OSH (Anna Budišová, Václava Zadinová a Blanka Tamchynová), Medaile Za věrnost za 20 let (Pavel Zadina a Jaroslav Matoušek), Medaile Za věrnost za 40 let (Miroslav Dobrý) a jedno z nejvyšších ocenění Medaile Za mimořádné zásluhy (Jaroslav Zadina). Kromě jednotlivců získal ocenění i celý náš hasičský sbor z rukou naší patronky Hany Staré, a to vyznamenání a Medaili Za příkladnou práci (foto). Za toto uznání jsme velice rádi a moc si jej všichni vážíme.
Za SDH Třemošnice jednatelka Bc. Jitka Stříšková

Back to Top