Oslavy 100. výročí založení SDH

IMG_nastup

V sobotu 22. 6. 2013 se uskutečnily oslavy 100. výročí založení sboru, které byly vyvrcholením půlroku akcí pořádaných k tomuto výročí. Již v lednu se v Městské galerii v Třemošnici uskutečnila výstava historických i současných předmětů, výstroje a výzbroje, ocenění, dokumentů, kronik a fotografií souvisejících s Třemošnickým sborem dobrovolných hasičů. Další akcí 8. 5. bylo fotbalové utkání Třemošnických hasičů s Amforou Praha, která přijela v zastoupení mnoha osobností z kulturního i sportovního života. Utkání s víceméně symbolickým vstupným vidělo cca 1200 diváků. Podrobnosti o tomto utkání, které skončilo 6:4 v neprospěch našich hasičů připravujeme. Poslední akcí předcházející samotnému vyvrcholení byla pak slavnostní výroční schůze SDH za účasti mnoha zástupců z okolních sborů, Policie ČR a zastupitelů města Třemošnice, jmenovitě starosta města Mgr. Stanislav Peca a místostarosta Ing. Miroslav Bubeník. Hlavními body programu bylo připomenutí historie SDH a předání vyznamenání a ocenění některým členům jednotky SDH za zásluhy a také za pomoc při nedávných povodních. Historii SDH od samotného vzniku nám ve svém vystoupení připomněla sestra Jitka Stříšková. Vzhledem k velkému množství zajímavých informací jsme text jejího vystoupení zveřejnili zde v sekci historie SDH. Za její úsilí při vyhledáváni a sepsání historie jí všichni vřele děkujeme. Také z úst členů sboru zaznělo poděkování vedení města za jeho dosavadní podporu a naopak zástupci města vyjádřili snahu i nadále v podpoře pokračovat i v budoucnu, za což jim všichni děkujeme. Připomeňme jen, že ještě před 16 lety byl rozpočet a vybavení jednotky sboru minimální a dnes je naše jednotka dobře vybavena pro všechny možné zásahy včetně účasti při autonehodách a je zařazena jako poloprofesionální do JPO 2. Během výroční schůze byla také připomenuta historie účasti jednotky na zásazích, hlavně těch významných, a sportovní úspěchy zejména našich mladých členů jak v jednotlivcích tak v družstvech. Mezi největší patří asi několikanásobná účast Karolíny Hájkové na mistrovství ČR hry Plamen.

Ale vraťme se již k samotným sobotním oslavám, které začaly cca kolem 13h odpolední, kdy se postupně sjížděli jednotliví hosté z okolních sborů s technikou na náměstí v Třemošnici. Návštěvníci zde mohli cca mezi 13-15h shlédnout ukázku požární techniky, zejména co se týče hasičských automobilů a jejich vybavení. S technikou se oslav zúčastnili kolegové z SDH Ronov nad Doubravou s CAS Liaz, CAS Škoda s historickou stříkačkou na závěsném vozíku a historickou 2 koňmi taženou ruční stříkačkou, dále SDH Licomělice s požárním žebříkem Ifa a CAS Liaz, SDH Zehuby – Kamenné Mosty s vozem Avia, SDH Běstvina s vozem Tranzit, SDH Lipovec s CAS Tatra, SDH Počátky s vozem Tatra 805, SDH Seč s CAS Man a CAS Tatra, SDH Prachovice s vozem Tranzit a CAS Man a samozřejmě domácí SDH Třemošnice s CAS Renault a 2 vozy Tranzit. Na náměstí bylo možné si podrobně prohlédnout jednotlivé vozy a jejich vybavení, zájemcům byl podán podrobný výklad. Po celou dobu hrála k poslechu hasičská hudba Skutečští hasiči. Zájemcům z řad hasičů byl umožněn i výstup na 30 metrový požární žebřík na voze Ifa z SDH Licomělice. Těsně po 14h přišel na řadu hlavní bod programu na náměstí, a to slavnostní převzetí nového praporu našeho sboru, který vyrobila firma Velebný a Fam s.r.o. ke 100. výročí založení, a jeho vysvěcení společně s novým vozem Tranzit. Prapor čestné stráži předával p. Mgr. Stanislav Peca, starosta města Třemošnice. Nastoupeným jednotkám zúčastněných sborů dobrovolných hasičů a čestné stráži velel zástupce jednotky Radim Vašíček. Po nástupu jednotek hasičů přivedl velitel čestnou stráž ke starostovi města z jehož rukou bratr Pavel Budiš slavnostně převzal nový prapor. Poté bylo novému praporu požehnáno J. E. Mons. Josefem Kajnkem z královehradecké diecéze (Biskupství královéhradecké). Poté se požehnání dočkal i nový vůz Tranzit. Na závěr ceremoniálu si všichni přítomní vyslechli státní hymnu v podání Skutečských hasičů.

IMG_7191

Po 15h se podle oficiálního programu začali všichni zúčastnění jak z řad hasičů tak i veřejnosti seřazovat ke slavnostnímu průvodu městem, kterým se oslavy po oficiální části přesunuly na fotbalový stadion, kde následovalo další pokračování. V čele průvodu byl pod velením Radima Vašíčka čestnou stráží nesen nový prapor následovaný státní vlajkou ČR a starostou našeho SDH Jaroslavem Hromádkou. Dále v průvodu pokračovali Skutečští hasiči, kteří hráli do kroku a koňmi tažená ruční historická stříkačka z SDH Ronov nad Doubravou. Následovali členové našeho SDH a ostatní účastnící z řad veřejnosti. Průvod uzavíralo 15 zúčastněných hasičských vozidel. Průvod vedl městem z náměstí Míru ulicí 1. máje dále ulicí Pod Radnicí, Brigádnickou, zpět ulicí 1. máje a ulicí Ke Stadionu směrem na fotbalový stadion.

IMG_7340

Na fotbalovém stadionu probíhala 2. polovina programu oslav. Po 16h byly připraveny ukázky práce hasičů a policie ČR. Nejprve hasiči SDH Třemošnice s vozem Renault společně s hasiči z SDH Prachovice s vozem MAN předvedli zásah u simulované dopravní nehody osobního automobilu Škoda. Tímto děkujeme za poskytnutí vozu starostovi našeho SDH Jaroslavu Hromádkovi, pro kterého to určitě nebylo jednoduché vidět, jak se hasičská technika pouští do jeho auta. Samotný zásah spočíval v zabezpečení místa nehody a vyproštění 3 zraněných osob z vraku vozidla pomocí vyprošťovací techniky, kterou jednotky disponují. Zásah byl simulován včetně příjezdu povolaných jednotek a odborně ho divákům z vozu pomocí megafonu komentoval bratr Petr Budiš.

Druhou ukázkou bylo předvedení funkce historické koňmi tažené ruční stříkačky z SDH Ronov nad Doubravou. Kolegové ukázali příjezd k požáru, přípravu samotné stříkačky, která spočívá v nasazení madel na obě strany páky pumpy, připojení sací hadice, zavodnění samotné pumpy a také vypřažení koní z důvodu předejití jejich možného splašení v místě požáru. Poté již hasiči začali pumpovat vodu, což, jak si mohli vyzkoušet i přihlížející diváci na vlastní kůži, není nic fyzicky jednoduchého.

IMG_7687

Třetí ukázka spočívala v hašení požáru osobního vozidla, k čemuž byl použit vrak vozu z první ukázky. Ukázku tentokrát předvedli hasiči z SDH Prachovice s vozem MAN. Při ukázce byl simulován požár interiéru vozidla. Zasahující jednotka provedla hašení pomocí vysokotlakého proudu vody. V pauzách mezi ukázkami bylo možné se občerstvit v několika stáncích na stadiónu a k poslechu hrál všem dobře známý D.J. Sasín. Také bylo možné navštívit ukázku výstroje a výzbroje policistů z třemošnické stanice. Zájemci si mohli vše pečlivě prohlédnout a také sami vyzkoušet včetně vybavení policejního vozu.

IMG_7745

Poslední ukázkou odpoledne byla reálná situace, ke které může dojít v kuchyni, když dojde k přehřátí oleje na pánvi a jeho vzplanutí. Ukázka spočívala v předvedení několika způsobů, jak vzniklý požár co nejefektivněji uhasit, respektive jak ho určitě nehasit. Naši hasiči nejprve nechali vzplanout olej, což se vzhledem k povětrnostním podmínkám nedařilo moc rychle uskutečnit. Naštěstí se komentátorovi celé ukázky bratru Petru Budišovi dařilo udržovat pozornost diváků až do úplného finále. K uhašení byly použity 3 způsoby – přiklopení pokličkou, mokrou utěrkou a polití vodou. První 2 způsoby (zejména poklička vhodného rozměru) jsou asi nejlepší způsoby, jak uhasit požár a zabránit jeho dalšímu šíření. Tímto způsobem dojde k zamezení přísunu kyslíku potřebnému k hoření. Pokud odklopíme pokličku před schladnutím, tak dojde k opětovném vzplanutí plamene, proto je třeba vypnout ohřev nebo odstavit z plotny a nechat schladnout přiklopené. Poslední možností bylo použití vody, což jak všichni přihlížející viděli, není nejvhodnější způsob, jelikož voda jako těžší kapalina klesne ke dnu oleje, který díky své teplotě přes 200°C přivede vodu ihned k varu, ta v podstatě exploduje a vyvrhne hořící olej do okolí a tím způsobí rychlé šíření požáru. Tedy poučení, nikdy nelijte vodu do rozžhaveného nebo hořícího oleje nebo jiné kapaliny.

IMG_panev

V 18h po skončení všech ukázek byla zahájena volná zábava s hudbou v produkci D.J. Sasína. Zúčastněné sbory hasičů z okolí se postupně začali rozjíždět domů. Zábava vyvrcholila těsně po půlnoci, kdy se poslední účastníci rozešli domů a našim hasičům zbylo již jen vše uklidit.

Na závěr snad vydařené oslavy 100 let od založení SDH bychom rádi poděkovali všem hasičům, policistům, zástupcům města a královéhradecké diecéze a návštěvníkům za jejich účast, pomoc, předvedení techniky a ukázky činnosti. Také bychom rádi popřáli do dalších let mnoho úspěchu a co nejmenší potřeby ostrého nasazení jednotek nejen našemu SDH.

M.H.


Back to Top