Zásahy

ZÁSAHY V ROCE 2018

Zde Vám přinášíme stručný přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2018 (k datu 29.10.).

Podrobnější informace můžete nalézt na facebookovém profilu JSDH Třemošnice.

3.1.     Technické pomoc, odstranění nahnutého stromu                       Podhradí
6.1. Požár kontejneru u KD Třemošnice Třemošnice    
9.1. Pád stromu do elektrického vedení           Běstvina
9.1. Odstranění stromů z komunikace           Podhradí
4.2. Technická pomoc otevření uzavřených prostor. Třemošnice    
6.2. Záchrana osob a zvířat Třemošnice    
16.2. Dopravní nehoda se zraněním Třemošnice – Kubíkovy Duby    
16.2. Dopravní nehoda Třemošnice – Běstvina
16.3. Dopravní nehoda se zraněním mezi Žleby – Ronov n.D.
24.3. Požár kontejneru na Chittusiho nám. Ronov n. D.
25.3. Dopravní nehoda Ronov n. D.
27.3. Technická pomoc, otevření uzavřených prostor Třemošnice    
3.4. Požár dopravního prostředku, ještěrka Ronov n. D.    
5.4. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Třemošnice    
13.4. Únik nebezpečných látek na pozemní komunikace Třemošnice    
14.4. Požár nízké budovy Starý Dvůr    
17.4. Únik nebezpečných látek na pozemní komunikace, motorový olej, parkoviště u Penny Třemošnice    
18.4. Požár polního porostu a slámy na zahradě Třemošnice    
20.4. Dopravní nehoda se zraněním, osobní auto a motocykl Třemošnice    
24.4. Dopravní nehoda se zraněním Starý Dvůr    
11.5. Dopravní nehoda se zraněním Třemošnice, silnice směr Podhrádí
15.5. Požár polního/travního porostu Třemošnice    
17.5. Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Překážka v silničním provozu – kameny na silnici ve směru od Třemošnice na Podhradí. Třemošnice – Starý Dvůr    
23.5. Požár stohu v areálu ZD Ronov n. D.& nbsp;   
24.5. Opětovný požár stohu Ronov n. D.& nbsp;   
26.5. Požár kontejneru na náměstí Třemošnice    
15.6. Požár stohu u kravína, cca 50 balíků Ronov n. D.    
21.6. Dopravní nehoda se zraněním (cyklista). Zbohov    
5.7. Dopravní nehoda, úklid vozovky u Penny Třemošnice    
16.7. Technická pomoc, transport pacienta Třemošnice    
19.7. Technická pomoc, odstranění stromu Podhrádí    
23.7. Technická pomoc, odstranění nebezpečného stavu – strom hrozící pádem Třemošnice    
31.7. Požár lesního porostu Běstvina – Rostejn    
9.8. Požár louky, sadu a lesa Mladotice    
13.8. Odtsranění nebezpečného hmyzu Závratec    
29.8. Požár odpadu, nenahlášené pálení Kubíkovy Duby    
29.8. Požár travního porostu Prachovice    
9.9. Výjezd k ohlášené osobě v bezvědomí,osoba nenalezena Třemošnice    
9.9. Záchrana osob, úraz Třemošnice    
12.9. Požár polního porostu, trávy Ronov n. D.    
14.9. Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci Rostejn    
15.9. Odstranění stromu přes komunikaci a potok Třemošnice    
19.9. Dopravní nehoda se zraněním Závratec, směr Ronov n.D.   
1.10. Požár železniční cisterny – Cvičení, bez předešlé informace Vrdy
3.10. Záchrana osob Třemošnice    
4.10. Součinnost při poskytnutí první pomoci komunikace Prachovice – Vápený Podol    
16.10.  Únik nebezpečných látek (provozních kapalin) na pozemní komunikaci Kubíkovy Duby – Skalka    
16.10. ÚPožár lesního porostu Podhradí    
19.10. Požár polního porostu Míčov-Sušice – Rudov    

MH
 

ZÁSAHY V ROCE 2017

Zde Vám přinášíme stručný přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2017.

Bude doplněno

MH
 

ZÁSAHY V ROCE 2016

Zde Vám přinášíme stručný přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2016.

1.1.      Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Podhrádí
16.1. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení           Třemošnice – Hedvikov
21.1. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení Třemošnice – Lichnická ul.
2.2. Dopravní nehoda Třemošnice – Závratec
27.2. Požár nízké budovy (rekreační objekt) Pařížov
29.3. Technická pomoc s únikem vypouštěné odpadní vody Podhradí
15.4. Požár popelnice (kontejner na papír) Třemošnice, Brigádnická ulice
5.5. Požár průmyslového, či skladovacího objektu (podrobnosti zde)     Třemošnice
23.5. Požár kupy dřeva Třemošnice – Starý Dvůr
30.6. Technické pomoc při otvírání uzamčeného prostoru      Třemošnice
4.7. Požár kůlny     Třemošnice
22.7. Požár střechy nízké budovy     Třemošnice – Podhradí
16.8. Požár sklepa budovy     Ronov nad Doubravou
31.8. Požár     mezi Ronovem n. D. a Žleby
1.9. Likvidace nebezpečného výskytu sršního hnízda     Třemošnice
4.9. Požár výškové budovy (kuchyň)     Třemošnice
8.9. Technické pomoc při otvírání uzamčeného prostoru      Třemošnice
22.9. Likvidace únik nafty jako následku loupežné trestné činnosti      Třemošnice
9.10. Požár v průmyslovém objektu      Třemošnice – Skoranov
15.10. Odstranění následků dopravní nehody      Třemošnice
9.11. Požár kontejneru      Třemošnice (ul. Jížní)
21.11. Dopravní nehoda se zraněním – osobní automobil a motocykl      Třemošnice (u Penny)
3.12. Požár osobního automobilu s LPG      Běstvina
6.12. Požár dřevěné chaty      Seč
9.12. Požární cvičení – fiktivní požár skladu papíru v průmyslovém objektu      Třemošnice – Hedvikov
14.12. Dopravní nehoda – nouzové přistání vrtulníku Mi-8 AČR (podrobnosti zde)       Třemošnice (poblíž Skalky)

MH
 

ZÁSAHY V ROCE 2015

Zde Vám přinášíme stručný přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2015.

10.1.      Technická pomoc, odstraňování následků vichřice (kameny ze skály na silnici)       Třemošnice – Hedvikov
1.2.-2.2. Technická pomoc, čerpání vody při chemickém znečištění Bojanov – Hůrka
13.2. Požár nízké budovy (RD) Běstvina – Vestec
11.3. Výjezd k nahlášenému požáru průmyslového, zemědělského nebo skladovacího objektu Třemošnice – Skoranov
16.3. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Běstvina – Třemošnice
31.3. Dopravní nehoda, vyproštění osob Ronov n. D. – Žleby
4.4. Požár objektu občanské vybavenosti, evakuace osob Mladotice
5.6. Požár osobního automobilu komunikace Třemošnice – Starý Dvůr
12.6. Dopravní nehoda, odstranění následků nehody Třemošnice
16.6. Cvičný poplach – požár a evakuace osob – ostrov na Sečské nádrži Seč, vodní nádrž
2.7. Pohřešovaná osoba, záchrana z vody Seč, vodní nádrž
10.8.
24.8. Požár, polní/travní porost, dřevo Starý Dvůr
29.8.
13.9.
14.9. Požár průmyslového objektu (podrobnosti zde)     Třemošnice
27.9.
29.9.
4.10. Požár, lesní porost v blizkosti objektu Spačice
13.10. Dopravní nehoda, zraněné osoby Třemošnice
2.11. Cvičení – požár, evakuace osob z domova seniorů Seč
4.11. Požár objektu k bydlení Seč
22.11. Požár v objektu průmyslové výroby (podrobnosti zde)     Třemošnice

MH
 

ZÁSAHY V ROCE 2014

Zde Vám přinášíme téměř  kompletní stručný přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2014.

1.1. Technická pomoc, vyhledání pohřešované osoby Běstvina
24.1. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Běstvina – Vilémov
27.2. Požár lesního porostu Kraskov
16.5. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Třemošnice
17.5. Technická pomoc, otevření uzavřených prostor Třemošnice
24.5. Technická pomoc, otevření uzavřených prostor Třemošnice
9.6. Požár trafostanice Vrdy
18.6. Požár lesního porostu Závratec
20.7. Požár, kouř v domě Třemošnice
28.7. Technická pomoc, zpřístupnění uzavřených prostor Třemošnice
30.7. Požár nízké budovy (chaty) Seč
4.8. Technická pomoc, odstranění nebezpečného stavu (vosy) Třemošnice
5.9. Technická pomoc, vyhledání pohřešované osoby Kovářov, Hrbokov
12.9. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Třemošnice
15.11. Požár dopravního prostředku Podhradí
28.11. Dopravní nehoda, úklid komunikace Závratec
30.11. Požár nízké budovy (dřevěná bouda) Podhradí
6.12. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace Podhradí
28.12. Požár nízké budovy (rekreační objekt) Počátky

MH

ZÁSAHY V ROCE 2013

NEHODA OSOBNÍHO AUTOMOBILU – 16. 11. 2013

V sobotu dopoledne byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě osobního automobilu mezi obcemi Zvěstovice a Spytice. Vzhledem k tomu, že nehoda byla na pomezí s krajem Vysočina, byly povolány jednotky z HZS Chotěboře, SDH Golčova Jeníkova a dále z HZS Seče, SDH Třemošnice a SDH Ronov nad Doubravou.

MH

POŽÁR LODŽIE BYTOVÉHO DOMU V TŘEMOŠNICI – 4. 10. 2013

V odpoledních hodinách byl nahlášen požár lodžie bytového domu v Třemošnici. K požáru byly povolány jednotky z HZS Seče, SDH Třemošnice a SDH Ronov nad Doubravou. Požár se podařilo zlikvidovat včas a byly poškozeny pouze plasty v lodžii.

MH

DOPRAVNÍ NEHODA U TŘEMOŠNICE SMĚR SEČ – 19. 9. 2013

V odpoledních hodinách byla naše jednotka povolána k zajištění technické pomoci při likvidaci následků dopravní nehody u Třemošnice ve směru na Seč.

MH

POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU V TŘEMOŠNICI – 18. 8. 2013

V noci ve 3:17 byla naše jednotka povolána k požáru osobního automobilu zaparkovaného v ulici Brigádnická. Požár se podařilo rychle lokalizovat a uchránit tak vedlejší zaparkovaná vozidla a další majetek v okolí. Zásahu se zůčastnily 2 jednotky našich hasičů, jednotka HZS Seč a SDH Ronov nad Doubravou. Příčina požáru je v šetření.

MH

POŽÁR POLE S OBILÍM U KNĚŽIC – 15. 8. 2013

V poledních hodinách byla naše jednotka povolána k požáru zemědělského pozemku se vzrostlým obilím cca 500m od obce směrem na Ronov n D.. Zásahu se zůčastnily jednotky SDH Ronov nad Doubravou, HZS Seč a SDH Třemošnice. Požár se podařilo včas uhasit, díky čemuž bylo postiženo jen několik 10 m2 porostu a nedošlo tak k větším škodám na úrodě obilí.

MH

LIKVIDACE NÁSLEDKŮ VICHŘICE – 4. 8. 2013

Kolem 19h se přes Chrudimsko přehnala silná bouřka s vichřicí, což si vyžádalo výjezd okolních jednotek včetně naší k odstraňování řady popadaných stromů a větví z pozemních komunikací.

MH

LIKVIDACE NÁSLEDKŮ POVODNÍ – 25.-26. 6. 2013

Chrudimsko a povodí řeky Doubravy bylo postiženo druhou vlnou červnových povodní, což si vyžádalo i nasazení naší jednotky hasičů. Jednotka byla povoláná na odčerpávání vody v Závratci a poté na čerpání vody z MŠ v Běstvini, čímž pomohla místní jednotce, která řešila řadu dalších povodňových událostí.

MH

POŽÁR RODINNÉHO DOMU V MLADOTICÍCH – 17. 6. 2013

V podvečer 17. 6. 2013 byla naše jednotka povolána k požáru rodinného domu v Mladoticích. Zásahu se zůčastnily jednotky HZS Seč, SDH Třemošnice, SDH Lipovec a SDH Ronov nad Doubravou. Požár vznikl v podkroví domu a díky rychlému zásahu se podařilo požár včas uhasit aniž by došlo k rozsáhlým škodám na majetku.

MH
 

POMOC PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ – 9. – 13. 6. 2013

V neděli dne 9.6. v 15:30 na pokyn operačního střediska odjelo 9 dobrovolníků na likvidaci následků povodní do oblasti  Litoměřic. Před odjezdem byla ještě v Chrudimi vyzvednuta humanitární pomoc (čistící a úklidové prostředky, 200 l desinfekce, lopaty, košťata, a balená voda).  Z naší jednotky byl vypraven DA Ford Transit a CAS Renault. V Ronově nad Doubravou se jednotka připojila ke zbytku konvoje.   Zde již čekali kolegové z SDH Seč, SDH Ronov nad Doubravou, SDH Hlinsko, SDH Licomělice a SDH Dědová.

Jednotka našich hasičů s celým konvojem dorazila 9.6. v pozdních odpoledních hodinách do provizorního stanového vojenského tábora v Zahořanech severně od Křešic, kde se ubytovala a strávila noc. V ranních hodinách 10.6. se po poradě hlásila k pomoci při úklidu v obci Křešice na Litoměřicku. Společně s dalšími se podíleli na vyklízení zaplavených domů, čerpání vody, čištění od nánosů bahna a umývání pomocí vysokotlakého proudu vody. Obec Křešice byla jako řada dalších v polabí postižena více než 50-letou vodu. V obci je vybudováno protipovodňové opatení, které bylo plánováno jen na 20-letou vodu. Povodňová situace v obci začala již 1.6., kdy došlo vlivem vydaných dešťů k rozvodnění Lučního potoka. Na něm se situace uklidnila 2.6.. Po té se již obec začala připravovat na příchod povodně z Labe. Do překročení protipovodňového opatření se úspěšně dařilo místním hasičům z chráněného území přečerpávat vodu z taktéž rozvodněného Blatenského potoka. Po překonání zábran však došlo k zatopení obce vodou z Labe. Podrobnosti o obci a povodňové situaci, kde působila naše jednotka, je možné najít na webu obce: www.kresice.cz .

11.6.  jednotka našich hasičů pokračovala v obdobné činnosti, jako předešlý den. Podle sdělení velitele Radima Vašíčka pracovní den i s přestávkami trval cca 12h se začátkem po 8:00 ranní. Pracovní nasazení je velmi fyzicky i psychicky náročná činnost. K odpočinku nasazeným jednotkám sloužilo již zmiňované stanové městečko na fotbalovém stadionu v Zahořanech, které poskytlo dostatečné zázemí.  Vzhledem k tomu, že veškerá technika Třemošnice byla odjetá na povodních, tak pohotovost v této době v Třemošnici přebírali okolní sbory. 11.6. také do  obce Křešice dorazila další humanitární pomoc a to konkrétně ze sbírky, která probíhala v Třemošnici, a která byla dopravena pracovníky Červeného kříže. 

Podle plánu po 3 dnech plného nasazení naše jednotka 12.6. ukončila pomoc postiženým v obci Křešice. Po celodenní práci naši hasiči strávili ještě noc odpočinkem v armádním stanovém městečku. Dne 13.6. po ranním předání místa nasazení dalším jednotkám vyrazili cca kolem 10h zpět domů. Na základnu dorazili v odpoledních hodinách. Nakonec zbylo pouze vyčistit techniku, doplnit materiál a hlavně načerpat nové síly do dalších zásahů.

MH

POŽÁR V PODNIKU KOVOLIS-HEDVIKOV – 3. 6. 2013

Dne 3.6.2013 v 8:55 nám byl nahlášen požár v Ronově nad Doubravou v areálu firmy Kovolis-Hedvikov – požár na půdě. Na místo naše jednotka dorazila jako druhá v pořadí po jednotce SDH Ronov nad Doubravou. Po nasazení dýchacích přístrojů bylo zahájeno hašení pomocí proudnice otvorem v rozbité skleněné výplni okna umístěného v místě rampy požárního schodiště. V tomto místě již prováděla zásah jednotka SDH Ronov nad Doubravou pomocí vysokotlakého proudu.  Požár se nedařilo z důvodů jeho intensity a rychlého šíření dostat pod kontrolu a vlivem žáru docházelo k praskání obvodových stěn.  Krátce před 9:30 musel být náš zásah z této plošiny ukončen neboť hrozilo zřícení stěn a bylo v ohrožení zdraví a život zasahujících. Mezitím postupně dojížděly další jednotky  HZS Seč, SDH Lipovec, SDH Prachovice, HZS Chrudim. Byla povolána  výšková plošina CAMIVA neboť jinak nebylo možné požár hasit. Střešní konstrukce nevydržela nápor plamenů a postupně se hroutila. V jednom okamžiku došlo ke zřícení části štítové stěny což dokumentuje i přiložené video.  Na tomto videu je vidět jak rychle docházelo k praskání zdí. Další zásah byl prováděn z výškové plošiny a z druhé strany ze střechy sousední budovy. Jelikož byla obava z poškození statiky budovy byl vydán zákaz vstupu a tak veškeré dohašovací práce musely být opět prováděny pomocí vzv plošiny a jsou postupně prováděny doposud.  Celý zásah byl komplikován větrem a deštěm.  video zde:  Video požár Kovolis Hedvikov

Doufáme že se podařilo uchránit nemalý majetek před totálním zničením. Bohužel horní patro zachránit nešlo. Poděkování patří starostovi města Ronov nad Doubravou za zajištění občerstvení a jídla pro zasahující sbory. Další díky patří SDH Ronov nad Doubravou za teplý azyl s kávou .

odkaz na fotografie SDH Běstvina http://hasicibestvina.rajce.idnes.cz/Pozar_Kovolis_-_Hedvikov_a.s._3.6.2013

OTEVŘENÍ BYTU – 31. 5. 2013
Dne 31.5. v 17 hodin při zpáteční cestě od předchozího zásahu jsme prováděli otevření zabouchnutých dveří v č.p. 314. Uvnitř bytu byl zapnutý přímotop a dva pejsci. Po otevření dveří jsme se vrátili na základnu.

ODSTRANĚNÍ STROMU – 31. 5. 2013
Dne 31.5. v 15 hodin jsme prováděli likvidaci padlého padlého stromu na příjezdové komunikaci k horní vrátnici podniku Kovolis – Hedvikov. Provedli jsme rozřezání kmenu a stržení zbytku kořenového balu ze stráně pomocí traktoru aby nedošlo k ohrožení procházejících nebo projíždějících osob těmito zbytky.

CVIČENÍ HASIČŮ – 19. 4. 2013
19.4.2013 v odpoledních hodinách proběhlo taktické cvičení na téma dopravní nehoda s velkým počtem zraněných. Cílem cvičení bylo ověřit jak veškeré složky zvládnou zabezpečit správný postup při záchraně zdraví a života během této události. Byla nasimulována dopravní nehoda obsazeného autobusu a osobního automobilu. Pro třídění a zajištění péče o zraněné muselo být zřízeno obvaziště, kde se soustředili zranění po vyproštění z havarovaných vozidel. Zde se provádělo nejdůležitější ošetření a monitorování životních funkcí. Zranění byli postupně předávány do péče záchranné službě. Aby zásah co nejvíce odpovídal skutečnosti, byla většina figurantů nalíčena dle povahy zranění. Také chování jednotlivých „zraněných“ co nejvíce odpovídalo skutečnosti včetně afektovaného jednání. Po cca 30 minutách bylo cvičení ukončeno a spolu s hasiči SDH Ronov nad Doubravou a profesionálními hasiči ze Seče jsme si mohli vyslechnout ortel z úst záchranářů a dalších hodnotících odborníků. Je samozřejmé, že vždy se dá něco zlepšit, ale myslím že celkový výsledek byl více než dobrý. Kdo se aktivně zúčastnil, může potvrdit že vlivem nasazení ani nevnímal kolik přihlížejících sleduje jeho činnost a jak rychle utíká čas.


Back to Top