Hasiči Třemošnice

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 2017


Dne 6. ledna 2017 se v prostorách školní jídelny uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru Třemošnice. Za OSH Chrudim za námi přijela naše patronka Hana Stará, za město Třemošnice nás navštívil pan starosta Ing. Miroslav Bubeník, za okrsek Ronov nad Doubravou starosta sboru Josef Labuť st., velitel sboru Karel Kouba, Josef Zajíc a David Zumr, za SDH Běstvina starosta Jiří Kutílek s velitelem Radkem Schnebergerem a pozvání přijali i hosté ze Závratce – pan Miroslav Vyšata a David Šmíd. Ze 44 dospělých členů se dostavilo 30 usnášeníschopných, a tak nic nebránilo k řádnému průběhu valné hromady. Průběh výroční schůze probíhal dle stanoveného programu, zúčastnění byli obeznámeni se zprávami o činnosti sboru za uplynulý rok 2016 (Bc. Jitka Stříšková), včetně zprávy o hospodaření (Jaroslav Horák), zprávy vedoucího mládeže, vedoucího družstva a velitele (Radim Vašíček) a zprávy starosty sboru (Martin Tamchyna). Do svých řad jsme přijali dva nové členy – Milana Kutílka a Jakuba Malého. Po odsouhlasení závěrečného usnesení a plánu práce na rok 2017 se začala předávat vyznamenání – Čestná uznání SDH Třemošnice (Mgr. Jindra Holeková, Dis. a Vlasta Vašíčková), Čestná uznání OSH (Anna Budišová, Václava Zadinová a Blanka Tamchynová), Medaile Za věrnost za 20 let (Pavel Zadina a Jaroslav Matoušek), Medaile Za věrnost za 40 let (Miroslav Dobrý) a jedno z nejvyšších ocenění Medaile Za mimořádné zásluhy (Jaroslav Zadina). Kromě jednotlivců získal ocenění i celý náš hasičský sbor z rukou naší patronky Hany Staré, a to vyznamenání a Medaili Za příkladnou práci (foto). Za toto uznání jsme velice rádi a moc si jej všichni vážíme.
Za SDH Třemošnice jednatelka Bc. Jitka Stříšková

PF 2017

pf2017_hasci_tremosnice

Vánoční fotbalový turnaj – 2016

pozvanka-fotbal-2016
V úterý 27. 12. 2016 od 8h se uskuteční tradiční každoroční fotbalový turnaj ve školní tělocvičně. Maximální počet družstev je 12. Přihlášky přijímá: Martin Tamchyna 774 661 783. Soupis průběžně přihlášených družstev bude doplňován.

Přihlášená družstva:
1. Hasiči Třemošnice
2. Létající slepice (Jan Oswald)
3. Škvárák Tým (Jan Krčmář)
4. Slámožrouti (Morašice)
5. Homoslerky (Vajgl)
6. Starý Železa (Šindelář)

(aktualizace k 18.12.)
.

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ VE ZBÝŠOVĚ

dsc_0132Tak jako každý rok se naše hasičská rodinka se „svými dětmi“ vypravila do zbýšovského kempu, kde jsme strávili opravdu báječný srpnový týden, který se tentokrát nesl v duchu letních olympijských her. Zatím co naši olympionici bojovali v Riu, my jsme se jim tímto tématem chtěli co nejvíce přiblížit, a proto vznikl tento nápad. Pro děti to bylo velké překvapení, ale náramně se těšily. Již první den si každá chatka vytvořila své vlajky a hymny, abychom mohli večer letní olympijské hry ve Zbýšově slavnostně zahájit zapálením olympijské pochodně a vyvěšením olympijské vlajky. Druhý den si děti i vedoucí vytvořili trička s olympijskými kruhy a mohli jsme začít s předem stanovenými disciplínami – lukostřelbou, hodem na cíl (do olympijských kruhů), vrhem koulí, skokem do dálky, trojskokem, střelbou ze vzduchovky, šipkami, stolním tenisem, během a jízdou na raftu. Děti byly moc šikovné, všechny disciplíny zvládly a při ukončení her, stáhnutím vlajky a uhašením olympijského ohně, dostaly diplomy a krásné dárky nejenom s olympijskou tematikou. Večer je pak jako další překvapení čekala noční bojovka, kterou jsme naplánovali s SDH Kněžice, kteří byli na táboře ve stejném termínu jako my. Společně si děti zahrály různé míčové a vědomostní hry, nechyběla ani lesní šipkovaná, jak s tematickými otázkami, tak otázkami hasičské zdatnosti. Dalším překvapením byla „pravá“ lukostřelba, kdy jsme si mohli všichni zastřílet z opravdového luku, jízda na koních i v kočáře a dokonce i hudebně-divadelní představení opery Rusalka, která za námi opravdu přijela a večer při úplňku zazpívala z loďky na rybníce dvě nejznámější árie. Širokou pestrost našeho táborového týdne završil pravidelný čtvrteční výlet. Děti už byly zvyklé, že jsme jezdili do Aquaparku v Kolíně, a tak byly velice překvapené, že letos tomu tak nebude. Ale změna je mile překvapila. Jeli jsme společně do Pardubic, které vytvořily v rámci olympijských her svůj park, kde si každý účastník mohl na vlastní kůži vyzkoušet z mnoha olympijských a sportovních disciplín. Za splnění deseti z nich, což zvládli i vedoucí tábora, jsme byli nakonec odměněni speciálním diplomem za zdolání stanovišť v olympijském parku Pardubice 2016. Na získání medaile (splnění 20 disciplín) jsme neměli bohužel čas. Počasí nám přálo nejenom v tento den, ale po celý táborový týden, tak jsme si to letos opravdu všichni užili a děti odjížděly domů šťastné, spokojené a usměvavé. A to je pro nás vedoucí ta největší pocta a pochvala. A proto na úplný závěr bych chtěla poděkovat právě jim, lidem, kteří věnovali dětem to nejcennější – svůj volný čas. Velké díky patří vedoucímu tábora Radimovi Vašíčkovi a jeho spolupracovníkům: Vlastě Vašíčkové, Jitce a Pavlu Stříškovým, Aleně Svobodové, Michalu Komárkovi, Marku Malinskému a Leoně Zadinové.
Za SDH Třemošnice, jednatelka sboru, Bc. Jitka Stříšková

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ VE HŘE PLAMEN 2016 – FOTKY

Fotky Martina Horského zejména z prvního dne
Fotky jsou tříděny do kategorií podle disciplín, dále zahájení, domácí družstvo a další..

Fotky Kamila Handlíře z druhého dne
Fotky z požárních útoků a slavnostního vyhlášení.

IMG_2246

Back to Top