Hasiči Třemošnice

Pomoc při odstraňování následků povodní

13.6.: Podle plánu po 3 dnech plného nasazení naše jednotka ukončila pomoc postiženým v obci Křešice a vrátila se zpět domů. Po včerejší celodenní práci naši hasiči strávili ještě noc odpočinkem v armádním stanovém městečku. Po ranním předání místa nasazení dalším jednotkám vyrazili cca kolem 10h zpět domů. Na základnu dorazili v odpoledních hodinách. Nyní už zbývá pouze vyčistit techniku, doplnit materiál a hlavně načerpat nové síly do dalších zásahů. Další podrobnosti a fotomateriál z výjezdu připravujeme.

MH 

11.6.: Dnešní den jednotka našich hasičů pokračovala v obdobné činnosti, jako včera. Podle sdělení velitele Radima Vašíčka pracovní den i s přestávkami trval cca 12h se začátkem po 8:00 ranní. Pracovní nasazení je velmi fyzicky i psychicky náročná činnost. K odpočinku nasazeným jednotkám slouží již zmiňované stanové městečko na fotbalovém stadionu v Zahořanech, které poskytuje dostatečné zázemí. Podle předběžných předpokladů by se nejen naše jednotka měla pomoci věnovat ješte zítra (ve středu 12.6.) a případný návrat by připadal na čtvrtek, kdy by je měly vystřídat další sbory, tentokrát pravděpodobně z Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že veškerá technika Třemošnice je odjetá na povodních, tak pohotovost v současné době v Třemošnici přebírají okolní sbory. Dnes do obce Křešice dorazila další humanitární pomoc a to konkrétně ze sbírky, která probíhala v Třemošnici, a která byla dopravena pracovníky Červeného kříže. 

MH

10.6.: Jednotka našich hasičů v počtu 9 členů dorazila 9.6. v pozdních odpoledních hodinách do provizorního stanového vojenského tábora v Zahořanech severně od Křešic, kde se ubytovala a strávila noc. V ranních hodinách se po poradě hlásila k pomoci při úklidu v obci Křešice na Litoměřicku. Společně s dalšími se podíleli na vyklízení zaplavených domů, čerpání vody, čištění od nánosů bahna a umývání pomocí vysokotlakého proudu vody. Obec Křešice byla jako řada dalších v polabí postižena více než 50-letou vodu. V obci je vybudováno protipovodňové opatení, které bylo plánováno jen na 20-letou vodu. Povodňová situace v obci začala již 1.6., kdy došlo vlivem vydaných dešťů k rozvodnění Lučního potoka. Na něm se situace uklidnila 2.6.. Po té se již obec začala připravovat na příchod povodně z Labe. Do překročení protipovodňového opatření se úspěšně dařilo místním hasičům z chráněného území přečerpávat vodu z taktéž rozvodněného Blatenského potoka. Po překonání zábran však došlo k zatopení obce vodou z Labe. Podrobnosti o obci a povodňové situaci, kde působí naše jednotka, je možné najít na webu obce: www.kresice.cz .

MH

9.6.: V neděli dne 9.6. v 15:30 odjelo několik dobrovolníků na likvidaci následků povodní do oblasti  Litoměřic. Před odjezdem jsme v Chrudimi vyzvedli humanitární pomoc ( čistící a úklidové prostředky, 200 l desinfekce, lopaty, košťata, a balená voda).  Z naší jednotky byl vypraven DA Ford Transit a CAS Renault. V Ronově nad Doubravou jsme se připojili ke zbytku konvoje.   Zde již čekali kolegové z SDH SEČ, SDH Ronov nad Doubravou, SDH Hlinsko, SDH Licomělice a SDH Dědová. O dalším postupu vás budeme informovat.

PB


Back to Top