Hasiči Třemošnice

Zpráva o činnosti sboru za rok 2014

Náš sbor dobrovolných hasičů, jakožto organizace města Třemošnice, nezahálel ani v uplynulém roce 2014, který byl opravdu nabytý.
Leden a únor jsou nejen měsíce výročních schůzí, valných hromad, ale také různých potřebných školení (školení řidičů, školení o bezpečnosti na požářišti či školení o poskytování první pomoci). Dále jsme pokračovali přípravami na náš tradiční hasičský ples, jakožto první kulturně-společenskou akcí našeho sboru pro veřejnost. Děti se připravovaly na svoje zkoušky a trénovaly se ve fyzické zdatnosti na nadcházející soutěžní měsíce. První velkou sportovní akcí, kterou každoročně pořádáme, je soutěž v požárním sportu s názvem “ O pohár starosty městaTřemošnice“, kde nejenom soutěžíme, ale také připravujeme občerstvení pro všechny zúčastněné. O prázdninách tradičně jezdíme s dětmi na týdenní hasičské soustředění do nedalekého Zbýšova a připravujeme se na folkový festival na Lichnici, kde zajišťujeme občerstvení nejen pro kapely a pořadatelé, ale také pro ostatní návštěvníky. V září jsme uspořádali ke 450. výročí města Třemošnice „Den otevřených dveří“, kde jsme se starali nejen o hladová bříška návštěvníků, ale také jsme ukázali hasičskou techniku včetně modelové situace dopravní nehody s odborným výkladem práce hasičů. Závěrem roku jsme opět zajišťovali občerstvení na vánočním jarmarku a pořádali jsme tradičně vánoční turnaj v malé kopané.  Během roku jsme se podíleli i na dalších akcích pořádaných městem Třemošnice (pálení čarodějnic, Vítání léta, Slavnostní odhalení krystalu na Vápence se slavnostním otevřením zemědělského muzea, technická pomoc při údržbě pozemních komunikací, odborný dohled na společenských akcích, rozvoz i odvoz dětí z přilehlých obcí do školy z důvodu rekonstrukce mostku ve Starém Dvoře, motokrosové a cyklistické závody aj.).
Ke všem těmto aktivitám nemohu opomenout aktivitu zcela zásadní, a to ochranu majetků a lidských životů. Naše výjezdová jednotka byla přivolána celkem ke 20-ti zásahům různého charakteru (požáry – zejména úmyslně založené, technická pomoc – otevírání bytů s podezřením na zdravotní obtíže, uvolňování a následné čištění pozemních komunikací po dopravních nehodách, hledání pohřešovaných osob). Oproti roku 2013 mírně klesl počet výjezdů, tak budeme doufat, že škodných událostí v nadcházejícím roce bude co nejméně.
Všem občanům za náš sbor přejeme do nového roku 2015 hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

Za SDH jednatelka sboru Bc.Jitka Stříšková


Back to Top