Hasiči Třemošnice

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 2017


Dne 6. ledna 2017 se v prostorách školní jídelny uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru Třemošnice. Za OSH Chrudim za námi přijela naše patronka Hana Stará, za město Třemošnice nás navštívil pan starosta Ing. Miroslav Bubeník, za okrsek Ronov nad Doubravou starosta sboru Josef Labuť st., velitel sboru Karel Kouba, Josef Zajíc a David Zumr, za SDH Běstvina starosta Jiří Kutílek s velitelem Radkem Schnebergerem a pozvání přijali i hosté ze Závratce – pan Miroslav Vyšata a David Šmíd. Ze 44 dospělých členů se dostavilo 30 usnášeníschopných, a tak nic nebránilo k řádnému průběhu valné hromady. Průběh výroční schůze probíhal dle stanoveného programu, zúčastnění byli obeznámeni se zprávami o činnosti sboru za uplynulý rok 2016 (Bc. Jitka Stříšková), včetně zprávy o hospodaření (Jaroslav Horák), zprávy vedoucího mládeže, vedoucího družstva a velitele (Radim Vašíček) a zprávy starosty sboru (Martin Tamchyna). Do svých řad jsme přijali dva nové členy – Milana Kutílka a Jakuba Malého. Po odsouhlasení závěrečného usnesení a plánu práce na rok 2017 se začala předávat vyznamenání – Čestná uznání SDH Třemošnice (Mgr. Jindra Holeková, Dis. a Vlasta Vašíčková), Čestná uznání OSH (Anna Budišová, Václava Zadinová a Blanka Tamchynová), Medaile Za věrnost za 20 let (Pavel Zadina a Jaroslav Matoušek), Medaile Za věrnost za 40 let (Miroslav Dobrý) a jedno z nejvyšších ocenění Medaile Za mimořádné zásluhy (Jaroslav Zadina). Kromě jednotlivců získal ocenění i celý náš hasičský sbor z rukou naší patronky Hany Staré, a to vyznamenání a Medaili Za příkladnou práci (foto). Za toto uznání jsme velice rádi a moc si jej všichni vážíme.
Za SDH Třemošnice jednatelka Bc. Jitka Stříšková


Back to Top