Hasiči Třemošnice

Pomoc při odstraňování následků povodní

Kresice_voda1_2
V období 9.- 13. 6. se naše jednotka v počtu 9 dobrovolníků podílela na likvidaci povodňových škod v obci Křešice na Litoměřicku, která byla postižena více než 50-letou povodní. Samotný zásah probíhal podle plánu od 10. 6. do 12. 6. a vyžadoval celodenní nemalé fyzické i psychické nasazení. K odpočinku hasičům sloužil provizorní vojenský stanový tábor na hřišti v Zahořanech. Další podrobnosti o zásahu jsou dostupné v sekci Zásahy .


Back to Top