Hasiči Třemošnice

Poděkování hasičům za pomoc

Chtěl bych touto cestou poděkovat našim hasičům za jejich vždy ochotnou a pomocnou ruku nejen k ochraně materiálních hodnot, ale také ochraně našeho zdraví. Sám za sebe bych chtěl poděkovat především Jaroslavu Hromádkovi a Pavlu Stříškovi za obětavou pomoc při svém zranění, které mě, bohužel, připravilo i o druhou nohu. Moc si cením jejich pozornosti a obětavé pomoci při řešení mého problému. I když moje zdravotní situace není tolik příznivá, snažím se vše zvládnout a všem děkuji za podporu.
Hasičům jako celku přeji jen to nejlepší,ať se všem daří a děkuji za to, že je v našem městě nemálo obětavých občanů, kteří svou nezištnou prací přispívají ke kvalitním hodnotám našeho města. Ať při hašení požárů, otevírání bytů, hledání pohřešovaných osob, při dopravních nehodách či přírodních katastrofách.
Ještě jednou posílám, prostřednictvím jednatelky sboru, Jitky Stříškové velké díky.
                                                                Miroslav Bidlo


Back to Top