Hasiči Třemošnice

O pohár starosty města Třemošnice

Sbor dobrovolných Hasičů Třemošnice si Vás dovoluje pozvat na 26. ročník soutěže v požárním sportu „O pohár starosty města Třemošnice“. Soutěž je zařazena do „Ligy okresu Chrudim v požárním útoku“. Soutěž se koná v sobotu 4. května na hlavním hřišti v Třemošnici. Prezence proběhne od 12h, samotná soutěž začne ve 13h nástupem družstev. V programu jsou 2 kategorie – muži (3B) a ženy (2B). Startovné bylo stanoveno na 250Kč. Rezervace startovních pozic probíhá na: http://www.chrudimskaliga.wz.cz. Soutěžní disciplínou je: Požární útok na nástřikové terče dle Směrnice hasičských soutěží a pravidel Ligy okresu Chrudim v PÚ (www.chrudimskaliga.wz.cz). Občerstvení během soutěže je zajištěno na místě. Kontaktní osoby: Radim Vašíček 604181550 a Edita Vaněčková 731303753. Na Vaší účast se těší SDH Třemošnice.

Hasičský ples – 24.3.2023

Tradiční hasičský ples se uskuteční 24. března od 20h v Kulturním domě v Třemošnici. Vstupné 200Kč, předprodej probíhá v Infocentru Třemošnice. K tanci a poslechu hraje skupina QUATTRO.

Pálení čarodejnic

Statistiky zásahů v letech 2017-22

Výroční valná hromada hasičů Třemošnice

V pátek 6. ledna 2023 se v jídelně základní školy konala výroční valná hromada hasičů Třemošnice. Úvodního slova se ujal starosta sboru Martin Tamchyna, který přivítal zúčastněné hosty a členy SDH. Za město Třemošnice se zúčastnili starosta Ing. Miroslav Bubeník a místostarosta Ing. Pavel Kalina. Pozvání přijal i zástupce OSH Michal Čermák a z okolních sborů pak Karel Kouba a Petr Šrámek (Ronov na Doubravou), Radek Schneberger (Běstvina), Luboš Sobotka (Žlebské Chvalovice), Jaromír Stehlík (Kněžice), Miroslav Vyšata a David Šmíd (za spolek Závratec). Minutou ticha jsme společně uctili památku našich bratří a sester. Na začátku se hlasovalo o přijetí nových členů do sboru a těmi byli: Denisa Vrzáčková, Jiří Dolníček, Kamil Živný, Jiří Farář. Dále pak hospodář pan Jaroslav Horák mluvil o výsledcích hospodaření v uplynulém roce 2022. Na schůzi jsme bilancovali činnost JSDH, činnost SDH a činnost mládeže. Dalším bodem byla zpráva o činnosti v roce 2022, která zahrnovala setkání zasloužilých hasičů, praktický výcvik – Společný zásah složek IZS, čarodějnice, kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel, speciální výcvik hasičů a záchranářů – hromadné neštěstí, nehoda autobusu, Liga okresu Chrudim v požárním sportu v Třemošnici, Mírový běh, Sportuje celá Třemošnice, Den města Třemošnice, Folk na Lichnici, Den otevřených dveří – posvěcení zrekonstruované budovy, nového dopravního automobilu a sochy sv. Floriána, asistence na motokrosových závodech, projektový den, Červený den, Den zdraví, dýňování, lampiónový průvod, ohňostroj, Advent, školení první pomoci, taktické cvičení Prachovice a školení řidičů. V roce 2022 jednotka vyjela k 93 událostem. Nejčastěji se jednalo o technické pomoci a to v 49 případech dále pak 12x záchrana osob a zvířat, 10x požár, 10x dopravní silniční nehoda, 6x ostatní mimořádné události, 4x ostatní pomoc, 1x únik ropných produktů a 1x taktické cvičení. Zajímavou částí byla statistika doplněná prezentací výjezdů, které se ujal a komentoval Luboš Sobotka. Na programu bylo také shrnutí činnosti mládeže za uplynulý rok. Děti se zúčastnily například odborek a specializací, lyžování, soutěže o Markovický pohár, Okresního kola hry Plamen ve Skutči/Štěpánov, výletu do Heroladu, šlapadel na Seči, Příměstského tábora – Pevnost Boyard, víkendového pobytu v Dolní Hedči a branného běhu. Závěrem pak promluvili hosté. Starosta města Ing. Miroslav Bubeník a místostarosta Ing. Pavel Kalina poděkovali hasičům za jejich dobře odváděnou práci. Poté byla valná hromada oficiálně ukončena, následovalo občerstvení a volná zábava.

Back to Top